کولر گازی یا اسپلیت

فرق کولر گازی با سایر سیستم‌های تهویه مطبوع هوا

وقتی صحبت از خنک و راحت نگه داشتن فضای ساختمان می‌شود، اولین گزینه‌ای که افراد به آن فکر می‌کنند کولر گازی یا اسپلیت است. با این وجود، بسته به هر معماری و کارایی هر ساختمان مالکان آن‌ها می‌توانند از سیستم‌های مختلف تهویه مطبوع هوا استفاده کنند؛ چراکه نصب، عملکرد و البته هزینه هر کدام از…