در این پروژه ، تهویه مطبوع مجموعه با 26 عدد داکت اسپلیت گرین و 7 عدد اسپلیت گرین مجهز شده است.

کانال کشی سیستم داکت نیز از متریال درجه و مطابق با استانداردهای مهندسی سایزینگ ، طراحی و اجرا شده است.

محل پروژه