تهویه مطبوع پروژه بوسیله سیستم های داکت اسپلیت گرین و اسپلیت گرین تجهیز و توسط شرکت آوش تامین شده است.

محل پروژه