• در این پروژه تهویه مطبوع هر واحد با دو عدد دستگاه داکت اسپلیت گرین تامین شده است که مجموعا 30 دستگاه می باشد.

  • کانال کشی سیستم داکت نیز از متریال درجه یک پلی اورتان و مطابق با استانداردهای مهندسی سایزینگ ، طراحی و اجرا شده است.

محل پروژه